Adriana
   
   
 

Teknisk fastighetsskötsel

Alla fastighetsägare vill att deras hyresgäster ska bli nöjda. Hyresgästerna blir nöjda om en fastighet fungerar utan några bekymmer, dygnet runt och året om.

Adrianas avdelning för teknisk fastighetsskötsel hjälper fastighetsägarna att uppnå målen med ständigt tanke på miljömedveten drift.

Lokalvård

Adrianas lokalvårdsavdelning är mycket flexibel och erbjuder det mesta inom lokalvård, från löpande kontorsstädning till byggstädning, även vissa specialiserade tjänster, som ex.  städning för allergiker mm.

Modern utrustning samt effektiva och miljöanpassade metoder garanterar hög kvalitet av utfört jobb.

Entreprenad – Markskötsel

Ibland kräver alla fastigheter omfattande förändringar.
Adrianas entreprenadavdelning utför ombyggnader, renoveringar, saneringar, transporter, lyftkrantjänster mm.

När det gäller markskötsel utför Adriana utvändig fastighetsskötsel med erfaren personal och modern utrustning, vinterunderhåll, trädgårdsskötsel, trädfällning, plattläggning, asfaltering, klottersanering, mm.

Felanmälan

Adriana sköter drift och underhåll av fastigheter noggrant och med en långsiktig framförhållning. Dock händer det ibland att någonting går fel.

Då är det lätt att göra felanmälan på telefon,  via e-post eller på en elektronisk blankett

Våra tekniker kommer då så snabbt som möjligt och åtgärdar problemet.
Läs mer Läs mer Läs mer Gör anmalan