Adriana
   
 
       
 

Fastighetsservice

     

Vi erbjuder  idag komplett fastighetsförvaltning eller  de tjänster som våra kunder vill ha.

Fastighetsförvaltning

Sedvanlig fastighetsskötsel

Tillsyn av fastigheter

Fastighetsjour

VVS - arbeten

OVK - arbeten

El arbeten

Energi statistik

Reparationer

Inköp och reparation av vitvaror

Byte och reparation av låssystem

Snickeri mm.

Klottersanering

Fuktmätning  och fuktsanering

Avlopprensning och stamspolning.